[1]
WacławczykW., Dążenie do prawdy a język informacji prasowej, SM, t. 21, nr 1, s. 429-439, grudz. 2019.