[1]
TworzydłoD. i SzubaP., Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie, SM, t. 2, s. 101-113, cze. 2018.