[1]
A. Jupowicz-Ginalska, „Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika «Empire»”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 72, s. 71–86, mar. 2018.