[1]
T. Kowalski, „Między efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 71, s. 27–36, grudz. 2017.