[1]
J. Barlik, „Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 71, s. 61–76, grudz. 2017.