[1]
A. Jupowicz-Ginalska, „Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 71, s. 99–119, grudz. 2017.