[1]
J. Dzierżyńska-Mielczarek, „Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 71, s. 121–134, grudz. 2017.