[1]
J. Sobczak i K. Kakareko, „Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta”, studia_medioznawcze, t. 19, nr 4, grudz. 2018.