[1]
SonczykW., Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914), SM, t. 2, nr 69, s. 172-175, cze. 2017.