[1]
W. Sonczyk, „Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914)”, studia_medioznawcze, t. 2, nr 69, s. 172–175, cze. 2017.