[1]
StępińskaA., NarożnaD., SeclerB., i Jurga-WosikE., „Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodow”e, SM, t. 1, nr 68, s. 11-24, mar. 2017.