[1]
W. Sonczyk, „«Zeszyty Prasoznawcze» – analiza zawartości (1957–2012). Metody–tematy–autorzy red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 68, s. 144–149, grudz. 2020.