[1]
A. Jaskiernia, „Aktualne problemy europejskiego ładu medialnego. Rada Europy i Unia Europejska wobec zagrożeń wolności i pluralizmu mediów, postprawdy i odpowiedzialności platform internetowych”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 72, s. 123–131, mar. 2018.