[1]
W. Sonczyk, „Damian Guzek Media katolickie w polskim systemie medialnym”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 72, s. 155–159, mar. 2018.