[1]
JaroszD., Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989), MS, t. 19, nr 4, grudz. 2018.