[1]
KończakJ., „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Modern futbol a świat kibiców», Wrocław 18–19 maja 201”6, SM, t. 3, nr 66, s. 146-148, wrz. 2016.