[1]
BrylskaK., GackowskiT., i MierzeckaA., „Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji «International Conference on Communication & Media Studies», Berkeley, 18–19 października 201”8, MS, t. 19, nr 4, grudz. 2018.