[1]
KostrzewaA., „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników», Warszawa, 18–19 października 201”8, MS, t. 19, nr 4, grudz. 2018.