[1]
A. Adamski i G. Łęcicki, „Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 64, s. 11–19, mar. 2016.