[1]
W. Lis, „Cel i charakter krytyki prasowej – wybrane aspekty”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 64, s. 39–53, mar. 2016.