[1]
K. Kaszewski, „Elementy autoprezentacyjne w serwisie informacyjnym radia lokalnego”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 64, s. 89–102, mar. 2016.