[1]
K. Kowalik, „Sprawozdanie z konferencji «Logistyka i administrowanie w mediach. Media regionalne», Warszawa, 8–9 października 2015 (www.logistykamediow.pl)”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 63, s. 126–131, grudz. 2015.