[1]
K. Adamska, „Jakub Sroka Obrazkowe memy internetowe”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 63, s. 142–144, grudz. 2015.