[1]
W. Sonczyk, „Jerzy Jastrzębski Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna”, studia_medioznawcze, t. 1, nr 60, s. 170–174, mar. 2015.