[1]
M. Jabłonowski i W. Jakubowski, „Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji”, studia_medioznawcze, t. 4, nr 59, s. 11–24, grudz. 2014.