[1]
W. Sonczyk, „Patrycja Szostok Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?”, studia_medioznawcze, t. 3, nr 58, s. 176–179, wrz. 2014.