[1]
Stasiuk-KrajewskaK., Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu, SM, t. 22, nr 2, s. 924-936, cze. 2021.