[1]
J. Barlik, „Sprawozdanie z 25. Międzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom “A World in Crisis: The Role of Public Relations”, Bled, Słowenia, 5–7 lipca 201”8, SM, t. 19, nr 3, grudz. 2018.