[1]
K. Stępniak, „Grzegorz Łęcicki, «Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019»: Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ss. 416, ISBN 978-83-8090-800-0”, studia_medioznawcze, t. 23, nr 2, s. 1206–1209, maj 2022.