[1]
A. Jupowicz-Ginalska, Łukasz Szurmiński, i A. Waszkiewicz-Raviv, „Słowo wstępne od redaktorów naukowych numeru”, studia_medioznawcze, t. 24, nr 3, grudz. 2023.