[1]
M. Więckiewicz-Archacka, „Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogó”w, MS, t. 20, nr 1, s. 56-67, mar. 2019.