TworzydłoD., i SzubaP. Model Pola Diagnostycznego Jako Element Wsparcia Działań Public Relations W Kryzysie. Studia Medioznawcze, T. 2, June 2018, s. 101-13, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.265.