Dzierżyńska-Mielczarek, J. „Poziom Konkurencji Na Rynku Prasy W Polsce”. Studia Medioznawcze, t. 4, nr 71, grudzień 2017, s. 121-34, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354.