SonczykW. Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice Czy Wariatki? Obraz Sufrażystek Angielskich W Prasie Polskiej (1911–1914). Studia Medioznawcze, T. 2, nr 69, June 2017, s. 172-5, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402.