StępińskaA., NarożnaD., SeclerB., i Jurga-WosikE. „Studenci Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej W Polsce. Motywacje, Oczekiwania I Plany Zawodow”e. Studia Medioznawcze, T. 1, nr 68, Mar. 2017, s. 11-24, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406.