Jaskiernia, A. „Aktualne Problemy Europejskiego ładu Medialnego. Rada Europy I Unia Europejska Wobec zagrożeń wolności I Pluralizmu mediów, Postprawdy I odpowiedzialności Platform Internetowych”. Studia Medioznawcze, t. 1, nr 72, marzec 2018, s. 123-31, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.420.