JaroszD. Urząd I Jego Funkcjonowanie: Biuro Listów W Polskim Radiu I Telewizji (1951–1989). Studia Medioznawcze, T. 19, nr 4, Dec. 2018, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.45.