Adamski, A., i G. Łęcicki. „Teologia I Nauki O Mediach: Interdyscyplinarność Jako płaszczyzna wspólnej Refleksji Naukowej O środkach społecznego Przekazu”. Studia Medioznawcze, t. 1, nr 64, marzec 2016, s. 11-19, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.487.