Jaskiernia, A. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Pt. «Implementacja Monitora Pluralizmu Mediów (MPM 2015) Konkluzje I rekomendacje», Florencja, Listopad 2015”. Studia Medioznawcze, t. 1, nr 64, marzec 2016, s. 140-2, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.496.