Barlik, J. „Sprawozdanie Z 28. Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom Public Relations and Public Risk and Crisis Communication (Słowenia, Bled, Online, 2–3 Lipca 2021 R.”). Studia Medioznawcze, T. 22, nr 3, Aug. 2021, s. 1028-33, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.662.