Tworzydło, D. Organizacja Konferencji Prasowych Z Uwzględnieniem Zmian Wywołanych Przez Pandemię COVID-19. Studia Medioznawcze, T. 23, nr 1, Jan. 2022, s. 1136-53, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675.