Gogołek, W. „Big Data O Mediach. Dominanty świata Medió”w. Studia Medioznawcze, T. 23, nr 2, May 2022, s. 1171-80, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.684.