Stępniak, K. „Grzegorz Łęcicki, "Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu. Ekranowa Indoktrynacja, Manipulacja I Propaganda Na Przykładzie Fabularnych Oraz Serialowych Obrazów Wojny, Okupacji I Stalinizmu W Kinematografii Polskiej 1944–2019&quot”;. Studia Medioznawcze, T. 23, nr 2, May 2022, s. 1206-9, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701.