Stępniak, K. „Grzegorz Łęcicki, «Widmo Prawdy, Projekcja fałszu. Ekranowa Indoktrynacja, Manipulacja I Propaganda Na przykładzie Fabularnych Oraz Serialowych obrazów Wojny, Okupacji I Stalinizmu W Kinematografii Polskiej 1944–2019»: Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, Ss. 416, ISBN 978-83-8090-800-0”. Studia Medioznawcze, t. 23, nr 2, maj 2022, s. 1206-9, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701.