Stępniak, K. Reklama Religijna W Działaniach Kościoła Katolickiego W Polsce Na Rzecz Uchodźców Ukraińskich. Studia Medioznawcze, T. 23, nr 2, June 2022, s. 1181-0, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.702.