Jupowicz-Ginalska, A., Łukasz Szurmiński, i A. Waszkiewicz-Raviv. „Słowo wstępne Od redaktorów Naukowych Numeru”. Studia Medioznawcze, t. 24, nr 3, grudzień 2023, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2023.3.785.