Więckiewicz-Archacka, M. „Nlog, Prawda.org, Blog.art.Pl Pierwsze Niekomercyjne Platformy Blogowe W Polsce I Ich Wpływ Na Rozwój Sieci Blogó”w. Studia Medioznawcze, T. 20, nr 1, Mar. 2019, s. 56-67, doi:10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88.