Tworzydło, Dariusz, i Przemysław Szuba. Model Pola Diagnostycznego Jako Element Wsparcia Działań Public Relations W Kryzysie. Studia Medioznawcze 2 (czerwiec 1, 2018): 101-113. Udostępniono październik 27, 2021. https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/265.