Stasiuk-KrajewskaKarina. Co Mówią Obrazy? Wizualne Metafory Kryzysu. Studia Medioznawcze 22, no. 2 (czerwiec 3, 2021): 924-936. Udostępniono wrzesień 19, 2021. https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/639.