1.
Adamski A, Łęcicki G. Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu. studia_medioznawcze [Internet]. 1 marzec 2016 [cytowane 22 maj 2024];1(64):11-9. Dostępne na: https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/487